VFPHelp.com

Nothing runs like a fox

Konsulentoppdrag Hente data fra nettet Spesialprogrammering

Siste nytt

Katt

1-1-2019 - Ny server

Etter en periode med noe ustabilitet i datasystemene, viste en analyse at selve hovedkortet var modent for utbytting.

Det ble da besluttet å foreta en total oppgradering av serveren, og resultet er en mye raskere og forhåpentligvis mer pålitelig server.

I tillegg til en fysisk oppgradering, ble også flere av programmene på serveren oppdatert med nyere versjoner. Dette gjelder blant annet ny RAID-kontroll samt nye SQL- og Web-servere.

1. Tilpasninger

icons

Sliter dere med en løsning som er dårlig tilpasset deres nåværende behov?


 • - Vesentlige funksjoner mangler
 • - Hverdagslige funksjoner er godt gjemt
 • - Mange funksjoner dere aldri bruker
 • - Skjermen fyllt med unødvendig informasjon
 • - Ufullstendige rapporter
 • - Uoversiktelige rapporter
Ta kontakt

2. Spesialløsninger

icons

Vi har lang erfaring i lage løsninger som er spesielt tilpasset kundens behov og ønsker.


 • Automatisk utføring av
 • - nedlastning av data fra internett
 • - opplastning av data til internett
 • - utfylling av skjermbilder
 • Vi realiserer også 
 • - elektroniske kataloger
 • - din hemmelige drøm?
Ta kontakt

3. Konsultasjon

icons

Som helt nøytral part hjelper vi våre kunder å oppnå best resultat på kortest tid og til lavest pris.

Våre kunders behov er viktigst for oss. Vi oppnår dette ved

 • - sette oss grundig inn i det aktuelle behov
 • - analysere behov opp mot tilgjengelige løsninger
 • - sette opp komplette spesifikasjoner av kravene
 • - forhandle fram optimale løsninger
 • - følge opp at løsningene fungerer i henhold til spesifikasjonene
Ta kontakt